Zveřejnili jsme na padesát akcí pro mládež, děti i rodiče s dětmi, které plánujeme pro letošní léto. Účastníci na nich ochutnají dobrovolnickou práci pro přírodu a památky, dozví se neslýchané a uvidí nevídané. To vše v přátelském kolektivu mladých lidí. Zkrátka - přesvědčí se o tom, že dobrovolníci nejsou padlí na hlavu.

Prázdniny s Brontosaurem jsou tu hlavně pro mladé lidi ve věku 15 – 26 let, kteří chtějí v létě strávit několik dní trochu jinak. Na našich táborech se mohou zapojit do pestré palety aktivit. Typickou náplní práce je kosení chráněných luk. Na dalších akcích se účastníci mohou zapojit do stavby ekologického domu ze slámy, pomáhat na stanici ohrožených zvířat nebo na ekofarmě, provádět konzervační práce na hradě, podílet se na obnově ovocných sadů v zaniklé sudetské osadě nebo stavět experimentálně archeologické centrum.

Hnutí Brontosaurus